Jag fortsätter här från föregående anteckning med ännu en serielänk:
Gone with the blastwave #24 – Moth

En skrivuppgift kan vara att samla bilder att inspireras av; samla en hel hög i en låda (eller i en mapp på datorn) och ta fram en vid behov. Vilken sorts bilder man väljer till samlingen beror kanske lite på vilken sorts dikter man känner för att skriva, men för vissa sorter kan surrealism.co.uk, Desktopography eller FantasyArtDesign vara bra ställen att börja på.

(Fråga 2: Dikternas tema varierar sannolikt med bilderna, men blir det någon annan sorts skillnad på texten beroende på vilka bilder man väljer? Eller kommer det skrivna så inifrån att man bara behöver bilderna för att hitta det? Beror det kanske på hur erfaren skribenten är: om den redan har “en egen stil” eller ej?)

Måste man förstå allting? Om någon om hundra år försöker analysera någon av mina dikter, när jag rest långt härifrån och inte finns att fråga… ja, skulle de nå att fråga skulle jag avråda dem från att försöka, åtminstone när det gäller vissa av dikterna. Kanske om jag sätter etiketter med påskriften “surrealism” och påstår att det jag skrivit är omöjligt att analysera och förstå med annat än känslor, får dikterna vara ifred? Men tyvärr tror jag inte att jag skriver surrealism, och jag är inte särskilt förtjust i etiketter.

(Framförallt skulle jag avråda folk från att försöka analysera novellen Café Oktober. Jag kan ju säga redan nu att min tanke när jag skrev den var “nu skall jag se hur många sidor jag kan skriva med så lite handling som möjligt” och sedan blev jag dessutom trött på huvudpersonen. Dock har den ingenting med surrealism att göra.)

(Jag tycker om parenteser.)