Jag läste Komma rätt, komma fel, och komma till punkt av Eva Halldinger (efter Lynne Truss Eats, shoots and leaves) och även om jag tycker att det var en huvudsakligen bra och intressant bok har jag ett par invändningar när det gäller kapitlet “Bara konventionella tecken”, om bokens framtid och internet.

Ett citat:

Att ‘scrolla’, rulla, dokument är motsatsen till läsning: dina ögon är stilla, medan mediet flödar förbi. Trots alla möjligheter att ‘interagera’, läser vi material från internet (eller cd-rom eller vad som helst) helt passivt, eftersom allt intressant associativt tänkande redan har gjorts för vår räkning.

Jag skulle snarare likna detta “rullande” vid bläddrande i böcker. Vid läsande på en datorskärm rörs ögonen (minst) lika mycket som vid läsande av en bok. Och att bläddra i böcker har väl ingen något att invända mot?

Jag antar att hyperlänkar är det som åsyftas med att allt associativt tänkande redan är gjort (annars vet jag verkligen inte vad som menas), men jag tycker att sådana snarare presenterar andras associationer än prackar på en någon sorts slutgiltiga tankar varur inget ytterligare skulle kunna associeras. Man kan kanske likna länkarna vid väldigt utbredda fotnoter, eller kanske litteraturförteckningen i en bok; att författaren listar källor och inspirationer till det föreliggande verket och berättar var man kan finna ytterligare information om ämnet borde väl berika läsningen snarare än att hämma ens eget tänkande, vare sig verket är en pappersbok eller en hemsida.