Det blev kväll och jag börjar undra vad jag egentligen gjort av den här dagen. Jag kommer fram till att jag huvudsakligen har konsumerat text. En relativt trevlig sysselsättning.

Texter om att skriva:
WritersBreak.com
Skriva.net
Skrivarkalendern
Johanna Thydells författarskola
Barnens Polarbiblioteks skrivarskola

Fast det var något annat jag läste idag.