Jag drömde om pirater och när jag vaknat hittade jag en novelltävling med fantasytema och det var så passande att det inte verkade rimligt att ignorera. Novellen baserad på drömmen är färdigskriven men jag skall vänta tills tävlingen är över innan jag visar upp den här någonstans.

Jag har ett 47 sidor långt textdokument med mer eller mindre ofärdiga dikter och ett tio sidor långt med diverse funderingar som jag någon gång tänkt utveckla och nedteckna här eller på annat håll, och plötsligt slog mig en tanke om skrivorganiseringsprogram. Jag har läst om sådana tidigare och de har tilltalat mitt sätt att tänka när jag skriver, men hittills har jag bara sett dem som redskap för författare av längre texter, främst romaner, och inget praktiskt för poesi eller blogginlägg. Efter att ha försökt sortera de tio textsidorna efter teman insåg jag dock att jag kan ha haft fel. Writer’s Cafe skall undersökas.

I skönlitteratur är det som i andra sammanhang skulle kallas lögn något tillåtet, kanske till och med eftersträvansvärt. Att uppfinna nya verkligheter.

Jag är ännu sorg men kan inte skriva något som gör det bättre, så jag skriver sådant som inte gör någon skillnad.

Jag vill sova tills allt är över
och dina armar ligger åter vid min sida
ditt hjärta i min hand
och ditt leende på mina läppar