Någon skriver Poesibloggarna – mörklagda? och jag har tänkt på det där länge. Inte just om den här bloggen, men som en idé för någon blogg, någon gång. En diktsamlings skapelseprocess, offentliggjord i realtid. Berätta gärna om du hittar någon villig att genomföra idén; det vore intressant att läsa.

Sveriges Författarförbunds medlemmar skall såvitt jag förstått ha publicerat minst två böcker och jag antar att böcker(?) i enbart digital form inte räknas, men om någon skulle publicera exempelvis två diktsamlingar som print on demand och kanske till och med lyckas sälja några exemplar, får de då vara med?

Maria Küchens Att skriva börjar här : version 2.0 skall för övrigt införskaffas så snart min dygnsrytm och grad av folktrötthet gör det lämpligare att åka in till stan. Apropå något annat.

Den där balansgången mellan utnötta fraser, och uttryck som är så nyskapande att ingen förstår dem.

I alla till synes ändlösa städer finns någonstans det sista huset innan skogen.” Det kan vara en början.

Läs “Mackiskovskijs” dikter på poeter.se, så skall jag försöka återfinna även en del andra vars namn jag glömt men vars ord jag då och då läser.

Vi borde hedra de döda i glädje som de gör i Mexico.