Det handlar om fåglar och träd, som symboler och minnen. Tid, fåglar, träd och att uppgå i detta stilla. Och att någon sade något om att skriva på samma dikt hela livet men aldrig bli färdig med denna; kanske var det Ekelöf.

Tystnaden då en fågel landar strax intill dig
det är en blåmes, en tjäder, en mås
det har ingen betydelse
orden är inte längre dina
bara benämningen av sällsamma symboler
du famlar i människornas tal
efter ett tecken, en avbildning
en djupgrön färg, en fågels tunna nacke