Du är en närvaro
endast
en vidröro: fjädrar, händer
vingar, allting
händer
i samma stund som
här

Inspiration ur meningen “Kanske är det viktiga inte att det är ett ‘jag’, men en röst och en närvaro av händer, kropp, känslor” i Anna Thörnells recension av Elise Ingvarssons diktsamling Ett förslag.