[Ur Språktidningen nr 3/2009 s. 28:]

“Ända från Amazonas kom folkgrupper som tidigare varit okända för de flesta.
– Folk blev förvånade över att de överhuvudtaget fanns.”