Gunnar Brusewitz – Skog: Anteckningar från en glänta
Leonard de Vries – Fantastiska uppfinningar från 1800-talet
Richters bildlexikon: Havet

Jag tror temat på inköpen råkade bli fina/intressanta bilder.