Språktidningen (nr 5/09) skriver att “Influensans namn sprider sig som virus“.
Vissa klagar på det grisanknutna namnet på den nya influensan eftersom det kan ge folk den oriktiga uppfattningen att sjukdomen sprids av grisar, men nu verkar ‘svininfluensan’ ha blivit en så etablerad benämning att det bara förvirrar att kalla den något annat.
Man borde kanske börja se det som att ‘svin-‘ i ordet ‘svininfluensan’ är ett allmänt förstärkningsprefix liksom i exempel som ‘svinbra’ och ‘svinfull’.

Min lillasyster och jag kom förresten på ett nytt ord igår:
Barbiesvett = lukten av alldeles för mycket parfym