“Så ljuder storlommens valthorn
och skymning går till sömns över träden
här är tallarna så höga
att ekorren bär en gloria av stjärnor
då hon kastar sig mellan topparna
för fallets ilning i magen
för ingen återvändo”

Hemma från Uppsala nu.


(Foto: Terese Scherlund)