“Nu är enarna hukande barn
deras smala kroppar böjda
där de trevar kring sina fötter
söker spår

nu är den violetta timmen
nu är askgrånad och vargskär
under skogsduvors frågande rop

du föddes i gränslandet
mellan barn och träd
mellan varje steg
slets rötter upp
du lämnar jord, du söker spår
att följa”