“Poeteliten ska hylla Victoria och Daniel – Inbjuds att skriva nya kärleksdikter till brudparet”
Det blir nästan intressant att se vilka som tackar ja respektive nej. Kanske något för folk som gillar att slå vad att slå vad om. Tänk att det finns en “poetelit” förresten. Eventuellt är det ett ord som enbart används i sådana här sammanhang, då kvällstidningar försöker göra poesi mer passande för deras övriga innehåll.

Så märkligt det borde kännas att skriva kärleksdikt för ett par som man inte har någon relation till. I och för sig har väl många samma sorts relation till kungahuset som kan has till artister vars musik man uppskattar eller främlingar man finner attraktiva, eller vilka kända människor som helst, och antagligen räcker det så för att skriva dem.

I anknytning till artikeln listas för övrigt tre exempel på “Strofer ur legendariska svenska kärleksdikter”. Fanns verkligen inget alternativ till Frödings kärleksvisa för den listan? “Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få“…

Sedan läste jag DN:s mer sansade vinkling på den lilla nyheten, och där framkom att uppmaningen till de stora svenska poeterna helt enkelt var att skriva en kärleksdikt, inte en dikt just om/till brudparet. Inget “Poeteliten ska hylla Victoria och Daniel” i den verkligheten, vilket nu gör idén mycket finare.