“Ett annat år, en nyfödd ensamhet
ljuset flackar, sedan slocknar
nyårseldarna som hjärtslag över himlen

hör rådjursskall ljuda längs fälten
se harar vända i språnget
snart är det över

hör timmarna prassla som regn
se grenar buga och brista
känn ljunghonung och maskrosdun
och häggens täta doft strax innan blomning
sedan björkens veckade, sträva grönska

nu rör lind vid lind
en allé av armar möts
en honungsdoft, ett enda löv
och fläderns svarta druvor”