“Du lutar dig över
broräcket klagar tyst
malmtågen gnisslar förbi
gistna lador, insjunkna tak
natten ylar
och på himlen slår fåglarna ut
som en hand
över högspänningsledningar
i flockblomstriga
gnistregn”

– – – –

Men hej. Jag saknade också mig här.