“I moll klyver du ytan
rester av salt och tång
lindar dig om
och siltgrå dyner och bankar
vaggar i sång

och morgonens lejongula timmar
med ansiktet neråt i sjön
ur ryggen sträcks havsgröna vingar
du rör dig som ur en dröm

i moll river du ytan
i vita skummande moln
i fjädrar yrande havet
i sista rungande dån”