“Det är maj, i dunkeltimmar
ömsar björken blad
vi lövar våra bon
med sälg och sånger
i träden kurar kajor
som sällsamma, mörka frukter
och nötväckan klättrar
alléernas sparvgrå stammar
om du håller mig riktigt hårt
minns jag nästan hur man andas
riv vingar ur min rygg
kasta mig ut”