För några år sedan läste jag en Komvux-kurs i psykologi, och nu råkade jag hitta gamla anteckningar från då jag funderade över vad jag skulle skriva kursens sista uppsats om. Temat jag till slut valde var “stress ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv”, men här är listan på övriga idéer jag hade ett tag:

¤ Neuropsykiatriska funktionshinder – kriminalitet? Orsaker till att fler diagnostiseras nuförtiden (till exempel att diagnosen är relativt ny…). Funktionshinder eller personlighetsdrag? Hur påverkar en diagnos livet? Är det möjligt att simulera svårigheter vid utredningen för att få en diagnos? Vad kan människor ha för anledningar att göra detta?

¤ Sömn – (Klar)drömmar, drömtydning, sömnsvårigheter, “sömnhygien”, längre dygnsrytm än 24 timmar

¤ Droger – beroende, anledningar att berusa sig, “missbrukarpersonlighet”

¤ Minne – selektivt minne, vittnesuppgifter, att (mer eller mindre omedvetet) skapa och forma sitt förflutna

¤ Arbetsmarknaden för psykiskt funktionshindrade – förr och nu

¤ ProAna och andra förespråkare för saker som bland allmänheten räknas som sjukliga och icke önskvärda

¤ En virtuell värld – varför anses den mindre verklig? Resonemang kring uttrycket “skaffa dig ett liv”.

¤ Religion eller vanföreställningar – var går gränsen?

¤ World of Warcraft ur ett beteendevetenskapligt perspektiv