Musik att dansa till utan att tänka, ravemusik och basen i hjärtat – musik att fylla hjärnan med, att somna till utan att tänka. Människor förvånas.