Om natten när du drömmer
trasslar jag fingrar i ditt hår
förnimmer ordlösa sånger dra förbi
lyfta fåglar ur gardinerna
och ännu oskrivna tecken
vindlar sig som rök genom sidorna
i böckerna i travar på ditt golv
dina nedtecknade minnen