“Himlen står tät över fälten
ligger ensliga stenformationer
en svalas blanksvarta konturer
svirrar till, upplöses mot molnen
och martallens doft vid ekan
dess heta kåda silar steklar
vi är aldrig så nära
som minuterna innan allt faller
vi är aldrig så fjärran”