“Ditt öga är en vallmos öga
djupsvart iris, blanka kronblad
jag betraktar, faller inåt:
hur ont skall det göra
att låta sig älska
att söka sig vinddriven
över de röda fälten”