(Och svampar är alltså ett substantiv, inte ett verb.)