“Värm mig, musiken i träden
myrspång, svikta under mina fötter
svälj allt som känns

aspens sista gyllengröna, vaga
en handfull ord, en doft
av multnat trä, av balsampopplar

vi vadar bland tåtel och sly
söker mot ljuset
klippstrandens våldsamma stillhet”