Mossbelupen är ett ord. Lavbelupen ännu ett, något mindre vanligt. Men finns det annat som kan belöpa* saker? Trädgården maskrosbelupen, husen takbelupna, sömnen drömbelupen?

* SAOB ger oss ordet mossbelöpabli mossbelupen. Här får det även duga i brist på annat ord för göra (moss)belupen. Belupen utan ordledet moss- verkar inte finnas i ordlistorna.

Edit: Aha! Jag kom till slut på att söka i SAOB efter belöpa, och hittade: “blifva l. vara öfvervuxen, öfverväxas. Then Ängen som af Mossa belöpes. […] jfr GRÄS-, IS-, MOSS-BELUPEN.” Om jag förstått uppslaget rätt var belöpa i denna betydelse ett föråldrat ord år 1903…

Förslaget isbelupen antyder i alla fall att inte bara sådant som biologiskt växer kan belöpa saker. (Tydligen används detta belöpa endast i passiv form, “ängen av mossa belöpes” och sådär, men jag envisas ändå med formen “mossa belöper ängen”.)