“Du håller mitt namn i munnen
med nattflimriga ögon
jag väntar den första snön
kurad vid din arm

sväljer sömn i dova klunkar

gränsvindar blåser
molnhässjorna kring månen
natten råmar som en sårad katt
din vänstra hand, långsam över håret”