“Att vara en av de sista
en ursprungling ur hyggen
rotvältor och kabblekabäck
där vi brukat simma
stillastående som spiggen
för att inte skrämma

där de fick mun och gälar
rudimentära lemmar,
för att som oss, kravla sig
ur gölmodern, att känna i luften
en ännu okänd frånvaro
av vattnets älskande beröring”