Asocial – ett personlighetsdrag; varaktigt
Osocial – en sinnestämning; tillfälligt