“Vi somnar till pennans raspande
med blyertssot runt blanka ögon
vi drömmer trycksvärta och mjölk
koboltblå bläck i handflatornas linjer:
du skriver min handling
dina ord dignar av ljus och sjöar
då du lägger dem i min öppna hand
ger dem andedräkt och kroppar”