“Vårens meandrande toner
i en vind, en myggas lena inande
marshimlen skriker
livet när det är som ondast
spelar istappsxylofon
från hängrännor och fönsterbleck
talgoxar klibbar vid kala grenar
sälg glöder grön under frosten”