Underrubrik: eller: vad i all världen är “yonderstar”?

På grund av en bokhylla som plötsligt och högljutt rasat ihop har jag fått anledning att sortera i mina andra hyllor och i och med detta bland annat funnit högvis med teckningar som jag antagligen ritat under gymnasietiden. En hel del av dem var så obehagliga att jag inte vill visa dem för någon; en av de i jämförelse mindre obehagliga men ändock inte helt trevlig föreställde en, troligtvis avliden, person som låg utsträckt på en klippa medan fåglar flög ur hennes bröst. Men här är en bild som, åtminstone hos mig, väcker en mer subtil känsla av obehag:

(Jag äger ingen scanner, så jag fotograferade teckningen istället, men då den inte är av någon särskilt avancerad kvalitet till att börja med bör det inte spela så stor roll.)

Och så ett annat återupphittat papper… listan börjar helt rimligt med diverse växter och insekter samt vad jag antar är deras latinska namn. Det underliga är sista raden, eventuellt skriven med kajal alternativt ett något misslyckat försök att utöva kalligrafi:


(Och min handstil är fortfarande lite speciell, kan vi diplomatiskt säga, men riktigt sådär illa är den inte längre.)

Andra papper innehåller rad på rad med sifferkombinationer som antagligen betydde något då men som jag glömt. Jag lyckades bland dem utröna en gammal väns dåvarande telefonnummer samt mitt eget personnummer, men resten av sidan med prydligt nedtecknade siffror är som ett chiffer utan nyckel, sänt till mig från den Jag jag var då.