Påminnelse, till mig själv och andra:
Nu är april och National Poetry Writing Month.