“Det finns musik som jag nästan glömt:
jag söker i ljudet av din andning,
i ditt hjärtas ekorrslag
men sången är en annan

jag söker någon att sörja
jag söker något att förlora

så varsamt faller jag i gråt
famnar henne som ett barn
hon bär ett namn,
jag håller det mot bröstet
doften av hennes toviga hår, linne och mull”