“Det har hänt att jag tecknat ditt ansikte
i en handflata
över asfalt i regn
med lupiners frömjöl
och väntat dig att slicka svärtan
ur mina ögonvrår

du är en saga som jag hör för första gången
varje gång

jag har gröpt meningen ur orden
jag har sökt en hares ly
en vargs blottade strupe

jag har memorerat fraser ur en bok
varsamt tog du den ur mina händer

vi är varandras bytesdjur
vi är orden som börjar där texten tar slut”