Om boken Dåliga dikter – garanterat usel poesi istället skulle ha haft en titel i stil med “Oförtjänt bortglömda dikter och deras författare“, undrar om det skulle ha gjort till eller från för försäljningssiffrorna. Själv är jag inte helt överens med ordet “oförtjänt” i nyss nämnda titelförslag… men, ja, frågan är helt enkelt: Är det mer kommersiellt framgångsrikt att rikta en diktsamling mot människor som kan tänka sig att köpa den bara för att göra narr av de medverkande poeterna, eller att sikta på de potentiella köpare och läsare som uppskattar själva poesin?