Finns ett substantiv för “något som är förgäves”? Förgävelse? Förgävan? Förgävenhet? Förgävlighet? Nej, det låter ju som en svordom. Inte för att det egentligen behövs något förgäves-substantiv; i samtliga meningar som jag kan komma på där detta ord skulle kunna användas kan det lätt bytas ut mot det vanliga förgäves utan att ändra på resten av meningen. Men ändå.

Och jag skulle behöva ännu fler ord för främmande, okänd, ännu outforskad, orörd, sällsam, annorlunda, olik. Det finns så mycket sådant att benämna.

Stamlokus är för övrigt ett roligt ord.

Och begrunda ordet mjuket som en kortform av mjukheten.

Olika aspekter på hur man väljer vilka ord man finner vackra:
https://www.flashback.org/t164678

Apropå att välja vackra ord utifrån deras betydelser:
http://hemochharmoni.blogspot.se/p/vackra-ord.html