T S Eliot skrev att April is the cruelest month (The Waste Land). Men nej, januari är den grymmaste månaden. Det är då människor dör. Det finns sådana jag saknar, fortfarande efter så många år. Att plötsligt känna hugget i hjärtat – du är inte här, du kommer inte mer tillbaks. Och ändå, det sköna i detta att inte ha glömt, att fortfarande bära inom sig den smärtpotentialen.