Ett bra sätt att faktiskt komma sig för att skriva när man får någon idé är att ha ett textdokument öppet i bakgrunden när man sitter vid datorn, för att snabbt kunna växla till det och nedteckna alla viktiga eller meningslösa tankar som smyger genom huvudet. Så:

Hur nära varandra orden skriva och skrika är.

Kärlekspornografi, varmaste känslan.

Tänk på det svenska språket och den närmast outsinliga källan till sammansatta ord.

Fortfarande skulle jag vilja hitta en storebror. Kan man adoptera barn borde man väl kunna adoptera ett syskon. Väl?

Elektroakustisk musik att somna till.

Semikolon är alternativet till satsradning; det kan användas där två meningar hänger ihop sammanhangsmässigt men språkligt är självständiga.

Varför inte romantisera allt?

Det finns olika sätt att rädda världen. Olika sätt att betyda någonting.

Någonstans nämndes en text innehållande en analys av blåsippor som en symbol i Bruno K Öijers diktning. Kan någon här hänvisa mig till var jag skulle kunna finna detta textstycke?

Ibland kan att fråga om något som man inte vet avslöja att man faktiskt vet ganska mycket, för att ha kommit så långt som till den frågan.

Det är med dikter som med fotografier: det är lättare att göra en intressant bild om den innefattar något levande, en rörelse.

Dagens ord: Silt. Wikipedia säger: “Silt är en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 – 0,06 mm. Äldre benämningar för silt är mjäla och finmo.