Man kan skicka en text till Vi-skogens “Tusen tankar om träd“.