“Det är en konst att översätta dikter”

Det vore intressant att låta någon översätta något som jag skrivit. Helst till engelska så jag har möjlighet att själv förstå resultatet. Kanske skulle jag själv kunna försöka översätta någon av mina dikter, men en del av det intressanta skulle vara att en översättare behöver försöka förstå dikten. Jag vill se hur någon annan förstår min poesi.

Att översätta någon annans dikt vore även det lite intressant. Var går egentligen gränsen mellan översättning och att inspireras av en dikt till att skriva en egen?