Jag skrev en liten recension av den första delen i denna bokserie. Jag tyckte då mycket om berättelsen men hade vissa invändningar mot sättet den var skriven på. I denna andra del är kommateringen och den tidvis lätt märkliga syftningen på olika personer inte lika absurt riklig; det finns några få meningar som kan orsaka ett ögonblicks förvirring (jag finner just nu inte det mest uppenbara exemplet, eftersom en pappersbok ju inte har en sökfunktion på samma sätt som elektroniska dokument) men det är inte tillräckligt för att jag skall ha några invändningar mot boken som helhet.

Jag får en känsla av att författaren/översättaren svävar mellan två skilda sedvänjor för kommatering; det blir liksom en kombination av den äldre, tidigare förespråkade varianten med kommatering baserat på satser och satsdelar, samtidigt som skribenten hänger sig åt den mer moderna varianten där kommatering föreslås som ett sätt att visa läsaren hur en text på bästa sätt skall läsas genom att markera olika former av lämpliga pauser där man kan hinna dra ett välbehövligt andetag. Resultatet av detta blir som väntat aningen fler kommatecken än vad som är brukligt. Men som sagt, i denna del är detta ingen särskilt stor invändning. (Varför jag ändå ägnar ett så långt stycke om detta får du väl fråga min tydligen lite väl grammatiskt intresserade hjärna.)

Liksom i den första delen av bokserien är språket vackert och beskrivande, personerna ter sig intressanta och mångbottnade, och världen… ja, världen: Den är ett kapitel för sig, som man säger, även om den rent praktiskt givetvis genomsyrar hela berättelsen. Men det är bara ett uttryck, ett sätt att säga att det här är något alldeles extra. Det är en sådan bok som jag kunde önska att jag själv hade skrivit. Bara för att ha denna värld levande inuti min hjärna. En sådan ynnest det vore, att när som helst, i fantasin, kunna stiga in i denna sagovärld, befolkad med allsköns fantastiska väsen men samtidigt stadd i industriell revolution. Den där krocken mellan de gamla sagorna och de nya.

Och tydligen är ännu ett par böcker planerade för serien. Jag ser hjärtligt fram emot dem.