Vi räknar teskedar
förklär tankarna i ord
du väljer redskap
skalpeller, fjärilsnålar
vi samlar blåmärken
din hud är ett tunt tyg
jag broderar meningar
på ett språk vi inte talar
och på dina skulderblad
slår vingarna ut som sår
de mäter avståndet
mellan denna natt och nästa