“I trädkronorna fladdrar osynliga fåglar till
ett vingslag i ögonvrån, en reva i morgonbestyren
där skuggor faller in och bugar
dagen är en speldosa, du vrider nyckeln
tills den knakar och bryts”