“Det är en vit natt då kajorna tystnat
änderna i dammen rör sig oroligt då vi passerar
vi går någonstans
där björkarnas grenar är stilla
och allting blir plötsligt så verkligt:
min hand är en människas hand
och din, en namnlös fågels vinge”