You can be lucid dreaming tonight

“Nästa gång jag drömmer vet jag att jag drömmer.