Seventh Sanctum Writing Prompt Generator slumpar fram förstameningar att fortsätta från.
Chaotic Shiny Poem Generator ger inspirerande förslag/uppmaningar till dikter (Ett slumpmässigt exempel: “A lyrical poem in ABAB rhyme scheme about a promise, a knife, and a locked box. Focus on small details.”
Magatsu.net Art Prompts Generator, som den ovan men för konst (välj “elaborate” om du vill ha mer än ett ord).
Criptografis Poesigenerator bygger “dikter” av slumpmässiga ord.