Att beskriva ett träd så att någon som sedan ser just det trädet känner igen det. Att därigenom kunna veta att vi ser åtminstone något på samma sätt. Att binda samman ensamma medvetanden med en tråd av det är precis så det känns.