Jag lever. Natten innan julafton simmade jag mitt i den nedsläckta, folktomma bassängen och tänkte “just nu är allt det här vattnet mitt; jag för det åt sidan som ett draperi“. Jag lyssnar på Papa was a Rodeo men skriver alldeles för lite. Tecknar och målar magiska föremål med nya, saftiga tuschpennor.

– – –

Återigen har jag skickat ett par bilderboksmanus till förlag. Dessa nya texter är mer poetiska än mina andra barnboksförsök; jag vet inte om förlagen tycker att det är bra eller dåligt. Själv tycker jag i alla fall mer om dem än de tidigare försöken.

– – –

Maker Monthly > Moustache Stationery