Fingrarna mot gitarrens strängar
och himlens fjäll över taknocken
du lutar huvudet bakåt
och taket öppnar sig
och alla de små djuren – drömmar, malar
svärmar om dig som kring en lykta
som visar vägen mot ett annat, större ljus