Jag vaknar med din blick mot huden
du säger, jag är gryningen och solen genom persiennerna, ljuden av grannarnas morgonbestyr och
jag är barnet som du vaggar till sömns
jag är den kalla månen bakom hennes revben
den ensamma kroppen som fryser på golvet i duschen
och jag blundar med din blick mot huden och ryggen solvarm som en katts
och du säger, sov, dagen är de andras